+48 784 755 174
psycholog | konsultacje psychologiczne | konsultacje seksuologiczne

psychoterapia indywidualna | terapia dla par | mediacje rozwodowe

Warszawa Białołęka | Tarchomin | Ząbki | Marki

Jakub Gutowski

Ukończył:

  • Szkolenie z zakresu Nauczania Kierowanego (prowadzone przez O. Surtees).
  • Szkolenie pierwszego stopnia z zakresu Kinezjologii Stosowanej (metoda Dennisona).
  • Szkolenie Etyka w Zawodzie Psychologa.
  • Szkolenie z zakresu umiejętności psychoterapeutycznych.
  • Posiada certyfikat Master-Practitioner in the art of Neuro-Linguistic Programming.
  • Pracując jako psycholog w przedszkolu specjalnym uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego.
  • Szkolenie na temat diagnozy zaburzeń osobowości osób dorosłych.Szkolenie „Usprawnianie Dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Wieku 3-6-8 Lat w Systemie Kierowanego Nauczania”.
  • Szkolenie na temat diagnozy dzieci wykorzystywanych seksualnie.
  • Szkolenie na temat diagnozy psychologicznej dzieci krzywdzonych.
  • Udział w szeregu superwizji realizowanych zgodnie z założeniami psychoterapii systemowej.

Przez kilkanaście lat prowadził warsztaty, treningi oraz zajęcia akademickie (między innymi w SWPS, WSP, WSFiZ, WSZiP), na tematy takie jak np.: „Jak negocjować skutecznie?”, „Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi?”, „Efektywna komunikacja międzyludzka.”, „Pozytywna komunikacja w związkach.”, „Postępowanie z dzieckiem z ADHD.”, „Jak poprawić sprawność grafo-motoryczną dziecka?”, „Jak stać się osobą asertywną?”, „Jak radzić sobie z własną agresją?”, „Trening twórczości.”, „Trening integracyjny.”, itp.
Pracuje jako biegły sądowy.
Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Między innymi, drukowanych w czasopiśmie „Psychologia w Szkole”, artykułów na tematy takie jak np.: zjawisko wyuczonej bezradności, samospełniające się proroctwo, efekt etykietowania, agresja słowna u dzieci, stereotypy płci, przyczyny problemów emocjonalnych, pozytywne motywowanie dzieci do zadań i ćwiczeń, i in.
Specjalizuje się (i posiada wieloletnie doświadczenie) zarówno w pracy z dziećmi, jak i z dorosłymi. (Między innymi w pracy z rodzicami dzieci z problemami wychowawczymi i rozwojowymi, w diagnozowaniu ogólnego poziomu rozwoju psycho-ruchowego dziecka, diagnozowaniu i eliminowaniu przyczyn problemów natury wychowawczej, pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i rodzinnych osób dorosłych oraz młodzieży, a także w prowadzeniu i nauczaniu efektywnych mediacji oraz negocjacji.)
Pracuje także z pacjentami z zespołem nadpobudliwości psycho-ruchowej, mózgowym porażeniem dziecięcym, mieszanymi zaburzeniami rozwojowymi, zespołami genetycznymi oraz problemami społeczno-emocjonalnymi.

Sprawdź opinie o tym specjaliście na portalu Znany Lekarz:
zobacz

Publikacje naukowe:
Hamer, K., Gutowski, J. (2009). Social identifications and pro-social activity in Poland, W: S. Scuzzarello, C. Kinnvall, K. Monroe (red.) On behalf of others: the psychology of care in a global world. Oxford University Press.
Gutowski, J., Hamer-Gutowska, K. (2008). Influence of negative emotions and probability magnitude on the accuracy of probability of negative events assessments and on the quality of probabilistic information understanding. IAREP/SABE 2008 Conference Proceedings, IAREP Rome, ISBN 9788861050273.
Gutowski, J., Hamer-Gutowska, K. (2006). Effectiveness of probability information communicating: the role of risk level, format of information and affect level in genetic probability information processing. IAREP proceedings. Paryż.
Hamer-Gutowska, K., Gutowski, J., Demidowicz, B., Tyszka, T. (2005). Communicating and understanding information about the probability of a genetic disease. IAREP proceedings. Praga.

Publikacje popularnonaukowe:
Gutowski, J. (2015). Robię to, co robią inni, Psychologia w Szkole, nr 3 (49), 42-49.
Gutowski, J. (2014). Kiedy uwaga przestaje uważać, Psychologia w Szkole, nr 5 (46), 20-26.
Gutowski, J. (2014). Kara surowa… Ale czy skuteczna?, Psychologia w Szkole, nr 2 (43), 36-44.
Gutowski, J. (2013). Przeprowadzki emocji, Psychologia w Szkole, nr 4 (40), 63-69.
Gutowski, J. (2013). Wspólna praca nad dyscypliną, Psychologia w Szkole, nr 2 (38), 75-82.
Gutowski, J. (2012). Lubię co robię, i robię co lubię, Psychologia w Szkole, nr 4 (36), 98-108.
Gutowski, J. (2012). Stare emocje w nowym tornistrze, Psychologia w Szkole, nr 3 (35), 36-44.
Gutowski, J., Hamer-Gutowska, K. (2008). Wiem, że… nic nie umiem, Psychologia w Szkole, nr 1 (17), 65-72.
Gutowski, J., Hamer-Gutowska, K. (2007), Motyla noga, czyli co zrobić, gdy dziecko przeklina, Psychologia w Szkole, nr 4 (16), 125-134.
Hamer-Gutowska K., Gutowski J. (2006). Czy chłopcy to łobuziaki, a dziewczynki to beksy? Psychologia w Szkole, Nr: 4 (12), 9-21.
Hamer-Gutowska, K., Gutowski, J. (2006). Dobre i złe strony etykietek. Psychologia w Szkole, nr 3 (11), 51-57.
Hamer-Gutowska, K., Gutowski, J. (2006). Gdy uczeń patrzy w sufit. Psychologia w Szkole, nr 2 (10), 31-34.