+48 784 755 174
psycholog | konsultacje psychologiczne | konsultacje seksuologiczne

psychoterapia indywidualna | terapia dla par | mediacje rozwodowe

Warszawa Białołęka | Tarchomin | Ząbki | Marki

Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Pomaga w rozwiązywaniu problemów psychologicznych młodzieży, par i małżeństw oraz osób dorosłych. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami z Zespołem Aspergera (Fundacja SYNAPSIS).
Obecnie pracuje jako adiunkt w Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia akademickie, na tematy takie jak np.: „Płeć, tożsamość, bliskie związki”, „Psychologia społeczna”, „Kompetencje społeczne i emocjonalne w działaniu”, „Mediacje” itp. Liderka Centrum Badawczo-Aktywizacyjnego Uniwersytetu SWPS „Młodzi w Centrum” LAB.

Jest autorką badań oraz licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, między innymi,, artykułów i monografii na tematy takie jak niepełnosprawność, alkoholizm i narkomania (w tym od nowych substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy”), migracje zarobkowe czy doradztwo zawodowe (autorka narzędzi rozpoznawania i rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych w formie assessment and developemtn center). Specjalizuje się w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych (tzw. inteligencja społeczna SQ oraz inteligencja emocjonalna EQ) oraz dobrostanu (psychologia pozytywna) młodzieży i osób dorosłych.
Pracuje pod stałą superwizją z osobami cierpiącymi na stany lękowe, zaburzenia osobowości, depresję, będącymi w kryzysie (zdrada, śmierć osoby bliskiej, utrata zdrowia, pracy, zmiana miejsca zamieszkania), problemami społeczno-emocjonalnymi. Prowadzi terapię i konsultacje seksuologiczne w zakresie: zaburzeń identyfikacji płciowej, zaburzeń seksualnych (trudności w relacjach seksualnych z partnerem), zaburzeń popędu seksualnego (brak lub nadmierny popęd seksualny), dysfunkcji seksualnych.