+48 784 755 174
psycholog | konsultacje psychologiczne | konsultacje seksuologiczne

psychoterapia indywidualna | terapia dla par | mediacje rozwodowe

Warszawa Białołęka | Tarchomin | Ząbki | Marki

Nasze publikacje

Wywiad w Polska The Times

Badacze z warszawskiego Uniwersytetu SWPS, przeprowadzili badanie dotyczące osób zażywających substancje psychoaktywne, tzw. dopalaczy. Badanie prowadzone było w okresie od kwietnia 2013 do czerwca 2015 roku na grupie 1385 osób. 88 proc. z nich stanowili młodzi mężczyźni i kobiety poniżej 25 roku życia. O wynikach pracy naukowców rozmawiamy z dr Dorotą Wiszejko-Wierzbicką, psycholog i wykładową na Uniwersytecie SWPS.

Czytaj więcej

Wywiad w TVP Regionalna 

zobacz wywiad

 

Monografie:

1. Sobiczewska, P., Wiszejko-Wierzbicka, D. (2015). Podręcznik diagnostyczny dla doradców zawodowych. Wydawnictwo Academica.
2. Wiszejko, D. (2010). Niewykorzystana sfera. Partycypacja społeczna i obywatelska osób z ograniczeniami sprawności. Gdańsk: Wydawnictwo Scholar.
3. Grzymiała-Kazłowska, A., Piekut, A., Sijko, K., Wiszejko-Wierzbicka, D. (2010): Pakiet Pierwszej Pomocy dla osób migrujących zarobkowo. Warszawa, Olsztyn.
4. Wiszejko-Wierzbicka, D. (2008). Od samoakceptacji do aktywności? Postawy wobec własnej niepełnosprawności a aktywność zawodowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica / EFS (seria nt.: Osoby z ograniczeniem sprawności na rynku pracy – tom 6).
5. Łukowski, W. i Wiszejko-Wierzbicka, D. (2008). Wizerunek aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością. Perspektywa biograficzna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SWPS Academica / EFS (seria nt.: Osoby z ograniczeniem sprawności na rynku pracy – tom 7).
6. Kuźmicz, E., Mielecka-Kubień, Z., Wiszejko-Wierzbicka, D. (red) (2009). Karanie za posiadanie. Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – koszty, czas, opinie. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
7. Wiszejko, D. (2010). Niewykorzystana sfera. Partycypacja społeczna i obywatelska osób z ograniczeniami sprawności. Gdańsk: Wydawnictwo Scholar.

Artykuły naukowe:

Wiszejko-Wierzbicka, D. (2015). Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób z zespołem Aspergera. Humanizacja Pracy, nr 3 (281).
Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rycielski, P., Sijko, K., Wiszejko-Wierzbicka, D. (2008). Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: czynniki społeczno-demograficzne. Nauka, 1, 129-150.
Wiszejko D. (1999). Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem Alkoholizm i Narkomania, 2/35, 149-163.
Wiszejko, D. (2009). Warunki uczestnictwa osób z ograniczeniami sprawności w społeczeństwie obywatelskim. Kwartalnik Trzeci Sektor, Nr 16. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 34-40.
Wiszejko, D. (2012) Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły. “Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr 3/2012 (4), PFRON, Warszawa.
Białek, A., Wiszejko-Wierzbicka, D. (2012) Praca zespołowa i współpraca w szkole w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: Cel sam w sobie czy sposób na sukces dla każdego ucznia?. Zarządzanie Publiczne 3(19)/2012, s. 23–37. ISP, Kraków.
Hamer, K., Gutowski, J. (2009). Social identifications and pro-social activity in Poland, W: S. Scuzzarello, C. Kinnvall, K. Monroe (red.) On behalf of others: the psychology of care in a global world. Oxford University Press.
Gutowski, J., Hamer-Gutowska, K. (2008). Influence of negative emotions and probability magnitude on the accuracy of probability of negative events assessments and on the quality of probabilistic information understanding. IAREP/SABE 2008 Conference Proceedings, IAREP Rome, ISBN 9788861050273.
Gutowski, J., Hamer-Gutowska, K. (2006). Effectiveness of probability information communicating: the role of risk level, format of information and affect level in genetic probability information processing. IAREP proceedings. Paryż.
Hamer-Gutowska, K., Gutowski, J., Demidowicz, B., Tyszka, T. (2005). Communicating and understanding information about the probability of a genetic disease. IAREP proceedings. Praga.

Artykuły publicystyczne oraz prace upowszechniające:

Wiszejko-Wierzbicka D. (2001). Wspólna sprawa - kwestia zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Terapia uzależnienia i współuzależnienia, 3 (18).
Kuźmicz, E., Wiszejko-Wierzbicka, D. (22 lipca, 2009). Armata na wróbla. W: „My, narkopolacy”, Gazeta Wyborcza.
Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły (Index for Inclusion. Developing learning and participation in schools) – adaptacja do warunków polskich brytyjskiego narzędzia autorstwa Mel Ainscow, Tony Booth, CSIE.
Wiszejko, D., Piekut, A., Grzymała-Kazłowska, A., Sijko, K. (2010). Poradnik Pierwszej Pomocy dla migrantów zarobkowych powracających do domu. WUP, Olsztyn.
Gutowski, J. (2015). Robię to, co robią inni, Psychologia w Szkole, nr 3 (49), 42-49.
Gutowski, J. (2014). Kiedy uwaga przestaje uważać, Psychologia w Szkole, nr 5 (46), 20-26.
Gutowski, J. (2014). Kara surowa… Ale czy skuteczna?, Psychologia w Szkole, nr 2 (43), 36-44.
Gutowski, J. (2013). Przeprowadzki emocji, Psychologia w Szkole, nr 4 (40), 63-69.
Gutowski, J. (2013). Wspólna praca nad dyscypliną, Psychologia w Szkole, nr 2 (38), 75-82.
Gutowski, J. (2012). Lubię co robię, i robię co lubię, Psychologia w Szkole, nr 4 (36), 98-108.
Gutowski, J. (2012). Stare emocje w nowym tornistrze, Psychologia w Szkole, nr 3 (35), 36-44.
Gutowski, J., Hamer-Gutowska, K. (2008). Wiem, że… nic nie umiem, Psychologia w Szkole, nr 1 (17), 65-72.
Gutowski, J., Hamer-Gutowska, K. (2007), Motyla noga, czyli co zrobić, gdy dziecko przeklina, Psychologia w Szkole, nr 4 (16), 125-134.
Hamer-Gutowska K., Gutowski J. (2006). Czy chłopcy to łobuziaki, a dziewczynki to beksy? Psychologia w Szkole, Nr: 4 (12), 9-21.
Hamer-Gutowska, K., Gutowski, J. (2006). Dobre i złe strony etykietek. Psychologia w Szkole, nr 3 (11), 51-57.
Hamer-Gutowska, K., Gutowski, J. (2006). Gdy uczeń patrzy w sufit. Psychologia w Szkole, nr 2 (10), 31-34.