+48 784 755 174
psycholog | konsultacje psychologiczne | konsultacje seksuologiczne

psychoterapia indywidualna | terapia dla par | mediacje rozwodowe

Warszawa Białołęka | Tarchomin | Ząbki | Marki

Terapia w grupie

Grupa terapeutyczna pt. „Kryzys i rozwój” adresowana jest do osób dorosłych w wieku 30-60 lat, przeżywających trudności w obszarze osobistym i zawodowym, przejawiające się:

  • Izolacją i wycofaniem z życia społecznego,
  • trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz bliskich relacji,
  • utratą pracy,
  • długotrwałym stresem,
  • lękiem,
  • poczuciem bezsilności,
  • brakiem pewności siebie i wiary we własne możliwości,
  • obniżeniem popędu, bądź nadmiernym popędem seksualnym.

Człowiek rozwija się przez całe życie. Rozwój następuję wskutek przezwyciężania kolejnych kryzysów, jakie napotykamy na swojej drodze. Mogą nimi być: utrata pracy, zerwaniu bliskiej relacji, rozwód, problemy ze zdrowiem. W takiej sytuacji może pojawić się załamanie psychiczne, objawiające się obniżeniem nastroju (a nawet depresją), wybuchami złości, poczuciem niskiej samooceny czy przeżywaniem lęku.
Celem grupy jest przyjrzenie się tym trudnym doświadczeniom i pogłębienie wiedzy na temat samego siebie, co poprowadzić ma ku większej dojrzałości i bardziej satysfakcjonującego radzenia sobie z pojawiającymi się problemami życiowymi. Założenia, leżące u podstaw grupy terapeutycznej mówią o tym, że problemy, jakie pojawiają się w naszym życiu, znajdują swoje odzwierciedlenie w relacjach w grupie z innymi uczestnikami. Stanowi to doskonałą okazję do tego, aby przyjrzeć się tym trudnościom i poddać je refleksji, postarać się je zrozumieć przy pomocy innych uczestników oraz terapeuty. Terapia grupowa daje szanse na pogłębienie wiedzy na swój temat oraz sposobu, w jaki nawiązujemy relacje z innymi. Lepsze poznanie siebie oraz swojego funkcjonowania psychospołecznego może stanowić punkt wyjścia do przezwyciężenia trudności i dalszego rozwoju.
Grupa odbywa się raz w tygodniu przez okres dwóch lat. W grupie maksymalnie uczestniczy osiem osób. Przed przystąpieniem do grupy każda osoba spotyka się z terapeutą indywidualnie. Indywidualne konsultacje (3 spotkania) służą rozpoznaniu obszaru trudności oraz przygotowaniu do terapii grupowej (50 min., 100 złotych). Grupa prowadzona jest przez dr Dorotę Wiszejko-Wierzbicką, psychologa-seksuologa, terapeutę w szkoleniu Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Czas trwania pojedynczej sesji terapii grupowej: 90 minut
Cena: 80 złotych
Kontakt: dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka

3