+48 784 755 174
psycholog | konsultacje psychologiczne | konsultacje seksuologiczne

psychoterapia indywidualna | terapia dla par | mediacje rozwodowe

Warszawa Białołęka | Tarchomin | Ząbki | Marki

Konsultacja psychologiczna z rodzicem (wywiady wstępne, przekazywanie wskazań, sesje wspierające)

Czas trwania pojedynczej sesji: 50 minut
Cena: 130 złotych
Kontakt: Jakub Gutowski nr tel. 501 50 60 46

W przypadku problemów psychologicznych dziecka, pierwsze spotkanie zawsze odbywa się z rodzicem (lub z dwojgiem rodziców, względnie – z innym opiekunem) bez obecności dziecka. Może istnieć konieczność odbycia kilku takich rozmów, lub osobnych spotkań z każdym z rodziców lub opiekunów. Sesje te zazwyczaj mają miejsce raz w tygodniu.
Następnie rozpoczyna się etap spotkań diagnostycznych z dzieckiem. Z reguły jest ich kilka, w zależności od specyfiki problemu dziecka, jego wieku i funkcjonowania. Jeśli sytuacja tego wymaga – są one przeplatane kolejnymi rozmowami z rodzicami (lub opiekunami), mającymi na celu pogłębienie wcześniejszych wywiadów. Po zakończeniu etapu diagnostycznego konieczne są następne spotkania z rodzicami (niekiedy wskazane są też sesje z innymi członkami rodziny), podczas których przekazywane są im rezultaty badań dziecka oraz konkretne wskazania dotyczące postępowania z nim oraz wypracowywane są metody oddziaływań mających na celu pomoc dziecku w jego problemach, a także analizowane i niwelowane związane z tym możliwe trudności.
W dalszej kolejności, jeśli jest to wskazane – odbywają się kolejne (już zazwyczaj rzadsze) sesje wspierające z rodzicami (lub opiekunami) albo – o ile istnieje taka potrzeba – sesje terapeutyczne z nimi (lub także z dzieckiem), których częstotliwość i tryb ustalane są indywidualnie i uzależnione od specyfiki konkretnego przypadku.
Optymalna jest sytuacja, kiedy w całym powyższym procesie (wywiady wstępne, przekazywanie wskazań, praca z dzieckiem) uczestniczą indywidualnie oboje rodzice, lecz jeśli z jakichś powodów jest to niemożliwe – w spotkaniach może brać udział tylko jedno z nich i przy odpowiedniej motywacji, w większości przypadków może we współpracy z psychologiem z powodzeniem wypracować korzystne zmiany w funkcjonowaniu dziecka.
Posiadamy specjalnie przystosowany pokój do obserwacji i diagnozy dziecka. Rodzice/ opiekunowie mogą na czas trwania sesji skorzystać z kącika zabaw dla dziecka, dostosowanego również do tego, by dziecko mogło odrobić lekcje.

1 2

Konsultacja psychologiczna z dwojgiem rodziców (wywiady wstępne, przekazywanie wskazań, sesje wspierające)
Czas trwania pojedynczej sesji: 80 minut
Cena: 200 złotych
Kontakt: Jakub Gutowski nr tel. 501 50 60 46

W przypadku problemów psychologicznych dziecka, pierwsze spotkanie zawsze odbywa się z rodzicem (lub z dwojgiem rodziców, względnie – z innym opiekunem) bez obecności dziecka. Może istnieć konieczność odbycia kilku takich rozmów, lub osobnych spotkań z każdym z rodziców lub opiekunów. Sesje te zazwyczaj mają miejsce raz w tygodniu.
Następnie rozpoczyna się etap spotkań diagnostycznych z dzieckiem. Z reguły jest ich kilka, w zależności od specyfiki problemu dziecka, jego wieku i funkcjonowania. Jeśli sytuacja tego wymaga – są one przeplatane kolejnymi rozmowami z rodzicami (lub opiekunami), mającymi na celu pogłębienie wcześniejszych wywiadów. Po zakończeniu etapu diagnostycznego konieczne są następne spotkania z rodzicami (niekiedy wskazane są też sesje z innymi członkami rodziny), podczas których przekazywane są im rezultaty badań dziecka oraz konkretne wskazania dotyczące postępowania z nim oraz wypracowywane są metody oddziaływań mających na celu pomoc dziecku w jego problemach, a także analizowane i niwelowane związane z tym możliwe trudności.
W dalszej kolejności, jeśli jest to wskazane – odbywają się kolejne (już zazwyczaj rzadsze) sesje wspierające z rodzicami (lub opiekunami) albo – o ile istnieje taka potrzeba – sesje terapeutyczne z nimi (lub także z dzieckiem), których częstotliwość i tryb ustalane są indywidualnie i uzależnione od specyfiki konkretnego przypadku.
Optymalna jest sytuacja, kiedy w całym powyższym procesie (wywiady wstępne, przekazywanie wskazań, praca z dzieckiem) uczestniczą indywidualnie oboje rodzice, lecz jeśli z jakichś powodów jest to niemożliwe – w spotkaniach może brać udział tylko jedno z nich i przy odpowiedniej motywacji, w większości przypadków może we współpracy z psychologiem z powodzeniem wypracować korzystne zmiany w funkcjonowaniu dziecka.
Posiadamy specjalnie przystosowany pokój do obserwacji i diagnozy dziecka. Rodzice/ opiekunowie mogą na czas trwania sesji skorzystać z kącika zabaw dla dziecka, dostosowanego również do tego, by dziecko mogło odrobić lekcje. Zapraszamy.