+48 784 755 174
psycholog | konsultacje psychologiczne | konsultacje seksuologiczne

psychoterapia indywidualna | terapia dla par | mediacje rozwodowe

Warszawa Białołęka | Tarchomin | Ząbki | Marki

Terapia w grupie

Grupa terapeutyczna pt. „Dorosłość i dojrzewanie” adresowana jest do młodych dorosłych, czyli osób w wieku 18-30 lat, przeżywających trudności w obszarze osobistym i zawodowym, przejawiające się:

  • problemami w nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz bliskich relacji,
  • znalezieniem, bądź utrzymaniem pracy,
  • długotrwałym stresem,
  • lękiem,
  • poczuciem bezsilności,
  • brakiem pewności siebie i wiary we własne możliwości,
  • trudnościami w sferze intymnej.

Wkraczanie w dorosłość jest trudnym okresem w życiu każdego człowieka. Przeprowadzka do innego miasta, założenie rodziny, podjecie pracy zawodowej, zwykle wiąże się z potrzebą zmiany i podjęcia odpowiedzialności za własne działanie. Rozwój ku dojrzałości często obarczony jest dużym ryzykiem, że coś może się nie udać.
Popełnianie błędów na tym etapie życia jest czymś naturalnym, jednak kosztuje dużo energii. Może pojawić się kryzys, załamanie psychiczne objawiające się obniżeniem nastroju (a nawet depresją), wybuchami złości, poczuciem niskiej samooceny czy przeżywaniem lęku.
Celem grupy jest przyjrzenie się tym trudnym doświadczeniom i pogłębienie wiedzy na temat samego siebie, co poprowadzić ma ku większej dojrzałości i bardziej satysfakcjonującego radzenia sobie z pojawiającymi się problemami życiowymi. Założenia, leżące u podstaw grupy terapeutycznej mówią o tym, że problemy, jakie pojawiają się w naszym życiu, znajdują swoje odzwierciedlenie w relacjach w grupie z innymi uczestnikami. Stanowi to doskonałą okazję do tego, aby przyjrzeć się tym trudnościom i poddać je refleksji, postarać się je zrozumieć przy pomocy innych uczestników oraz terapeuty.
Terapia grupowa daje szanse na pogłębienie wiedzy na swój temat oraz sposobu, w jaki nawiązujemy relacje z innymi. Lepsze poznanie siebie oraz swojego funkcjonowania psychospołecznego może stanowić punkt wyjścia do przezwyciężenia trudności i dalszego rozwoju.
Grupa odbywa się raz w tygodniu przez okres dwóch lat. W grupie maksymalnie uczestniczy osiem osób. Przed przystąpieniem do grupy każda osoba spotyka się z terapeutą indywidualnie. Indywidualne konsultacje (3 spotkania) służą rozpoznaniu obszaru trudności oraz przygotowaniu do terapii grupowej (50 min., 100 złotych). Grupa prowadzona jest przez dr Dorotę Wiszejko-Wierzbicką, psychologa-seksuologa, terapeutę w szkoleniu Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Czas trwania pojedynczej sesji terapii grupowej: 90 minut
Cena pojedynczej sesji: 60 złotych
Kontakt: Dorota Wiszejko-Wierzbicka

3  2